☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2018

Informacja dotycząca elektronizacji w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2018 roku (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 roku) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informacja znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/54/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/53/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 20 01 11 (tekstylia)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/52/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2018 - ZGOK/PN/50/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 12.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 - ZGOK/PN/49/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 09.10.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2018 (termin składania ofert)

Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 - ZGOK/PN/47/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części I - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Formularz oferty dla Części II - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 12.10.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.10.2018 - ZGOK/PN/44/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2018 - ZGOK/PN/48/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 05.10.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 05.10.2018 (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert - 09.10.2018

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2018 - ZGOK/PN/46/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz - Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.10.2018 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.08.2018 - ZGOK/PN/37/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2018 r. 

IDW

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 30.08.2018 

Projekt umowy uwzględniający wszystkie zmiany

Załącznik nr 5 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz specyfikacji technicznej 

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Formularz warunków serwisu 

Wykaz dostaw 

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 29.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 27.08.2018 r. (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.08.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 29.08.2018 r. (Zestaw nr 3)

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 03.09.2018 r. (Zestaw nr 4) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 06.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2018 r. (Zestaw nr 5) +zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.09.2018 r. (Zestaw nr 6)

Odpowiedzi z dnia 10.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.09.2018 r. (Zestaw nr 7) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 10.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 24.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 21.09.2018 r. (Zestaw nr 8) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 24.09.2018 (termin składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X