☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Grafika zawierająca herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Sobota 19.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia archiwalne 2020

10.06.2020 - ZGOK/PN/48/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 10.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik do OPZ 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedź z dnia 19.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 15.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.06.2020

Odpowiedź z dnia 25.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 26.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.06.2020 - ZGOK/PN/45/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedzi z dn. 18.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2020 (Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 18.06.2020

Zmiana SIWZ - 25.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 25.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - 29.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.05.2020 - ZGOK/PN/40/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 25.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.05.2020 - ZGOK/PN/39/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 19.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - 18.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2020 - ZGOK/PN/24/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmiana SIWZ - 07.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 07.05.2020 

Zmiana SIWZ - 29.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 29.05.2020 

Zmiana SIWZ - 23.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 23.06.2020 

Zmiana SIWZ - 13.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 13.07.2020 

Informacja o braku ofert - 31.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 03.08.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.05.2020 - ZGOK/PN/42/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 29.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 02.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.05.2020 - ZGOK/PN/41/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.05.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dn. 26.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.06.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.05.2020 - ZGOK/PN/36/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 13.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 15.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.06.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.06.2020 - ZGOK/PN/44/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa sit do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.06.2020

IDW 

OPZ

Wyciąg z Instrukcji konserwacji 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dn. 09.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 04.06.2020  - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 09.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.06.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 12.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania -17.06.2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/20/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice) z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 23.04.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Odpowiedź z dnia 13.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do publikacji do UPUE w dniu 13.05.2020

Zmiana SIWZ z dnia 13.05.2020

Informacja z otwarcia ofert- 28.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.06.2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.05.2020 - ZGOK/PN/35/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów  kodzie 16 01 03 – zużyte opony rolnicze

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 11.05.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.06.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2020 - ZGOK/PN/29/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa części zamiennych do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.04.2020

IDW 

OPZ

Wyciąg z Instrukcji konserwacji 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcie ofert - 30.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2020

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - 08.06.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/26/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 02 (szkło budowlane) z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 15.04.2020 - Zestaw nr 1

Załączniki (zdjęcia) do zestawu nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 14.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 01.06.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.04.2020 - ZGOK/PN/33/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodach 17 01 01 i 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 23.04.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 30.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 30.04.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 30.04.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.06.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.03.2020 - ZGOK/PN/4/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 30.03.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 30.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1+zmian siwz (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) wysłana do publikacji do UPUE w dniu 08.04.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 14.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) wysłana do publikacji do UPUE w dniu 14.04.2020

Informacja z otwarcia ofert - 22.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/27/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

Załącznik do Umowy - Przyjęcie zewnętrzne

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - uwzględniający zmianę SIWZ z dnia 13.05.2020 r. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dn. 11.05.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dn. 11.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 13.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 14.05.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.05.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 18.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUW w dn. 18.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - 20.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.06.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.05.2020 - ZGOK/PN/37/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 15.05.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 27.05.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.05.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2020 - ZGOK/PN/31/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.04.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ  z dnia 21.04.2020 - Projekt umowy §6

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2020 - IDW Rozdz. VII  

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 27.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 15.05.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/25/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2020 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 14.05.2020 

Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2020

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.05.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2020 - ZGOK/PN/21/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa czyszczenia osadników, separatorów i zbiorników p.poż. na terenie ZUOK Olsztyn i trzech Stacji Przeładunkowych w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uaktualniony w dniu 31.03.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 30.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 30.03.2020

Odpowiedź z dnia 31.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 31.03.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 06.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020 - ZGOK/PN/17/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Odpowiedź z dnia 07.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 02.04.2020 - Zestaw nr 1 

Odpowiedź z dnia 07.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 03.04.2020 - Zestaw nr 2

Załączniki do Zestawu nr 2 

Odpowiedź z dnia 09.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 07.04.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 20.04.2020 - Zestaw nr 4

Sprostowanie do Zestawu nr 4 z dnia 21.04.2020

Zmiana SIWZ - 21.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 21.04.2020 

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 5

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 6

Uzupełnienie odpowiedzi Zamawiającego do Zestawu nr 6 - 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 04.05.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 29.04.2020 - Zestaw nr 7

Informacja z otwarcia ofert - 05.05.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 11.05.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.03.2020 - ZGOK/PN/19/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Przedmiot zamówienia: Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie oraz usługi wulkanizacji / klejenia, progowania taśm.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Odpowiedź z dnia 27.03.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.03.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 14.04.2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.03.2020 - ZGOK/PN/10/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert: 01.04.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych: 15.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.04.2020 - ZGOK/PN/14/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.04.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.04.2020 - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 15.04.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź z dnia 20.04.2020 na pyt. Wykonawcy nr 12 z Zestawu nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.04.2020

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 21.04.2020

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 3

Informacja o braku ofert - 27.04.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania - 30.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2020 - ZGOK/PN/22/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 21*

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Informacja o braku ofert - 07.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 10.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020 - ZGOK/PN/16/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania  odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 23.03.2020

Informacja o braku ofert - 22.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.03.2020 - ZGOK/PN/18/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Ostrołęka

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 26.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.03.2020 - ZGOK/PN/15/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 24.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.04.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2020 - ZGOK/PN/12/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 28.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 06.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.04.2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.03.2020 - ZGOK/PN/13/2020   ZGOK/ZO/13/2020

Postępowanie prowadzone w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy PZP

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej oraz wykonanie oraz dostawa naklejek informacyjnych związanych z realizacją projektu
„Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO Zaproszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacje o zmianach

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w sygnaturze postępwania - 06.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 05.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana treści Zaproszenia - 06.03.2020

Informacja o złożonych ofertach 12.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.03.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2020 - ZGOK/PN/11/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.02.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 12.03.2020  - Zestaw nr 1 

Informacja z otwarcia ofert - 31.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 01.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.02.2020 - ZGOK/PN/9/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

   Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 01 oraz o kodzie 19 12 01 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 25.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 dla dla Części I (15 01 01) - Formularz oferty

 Załącznik nr 1 dla Części II (19 12 01) - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO

Informacja z otwarcia ofert - 03.03.2020 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.02.2020 - ZGOK/PN/6/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 26.02.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.03.2020 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.02.2020 - ZGOK/PN/7/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.02.2020

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.02.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 27.02.2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.02.2020 - ZGOK/PN/1/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru - system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 05.02.2020

IDW

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE  w dniu 06.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 06.3.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert - 10.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 16.03.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 
liczba odwiedzin: 154189

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X