Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Organy Spółki dokument HTML 2023-08-08 10:16:08 MODYFIKACJA
Organy Spółki element menu 2023-08-08 10:16:08 MODYFIKACJA
Dane teleadresowe dokument HTML 2022-11-15 13:10:09 MODYFIKACJA
Dane teleadresowe element menu 2022-11-15 13:10:08 MODYFIKACJA
Dane teleadresowe dokument HTML 2022-11-15 13:09:23 MODYFIKACJA
Dane teleadresowe element menu 2022-11-15 13:09:22 MODYFIKACJA
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 element menu 2022-11-15 13:07:43 USUNIĘCIE
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017r. element menu 2022-11-15 13:07:37 USUNIĘCIE
Sprawozdanie działalności ZGOK Sp. z o.o. za 2017r. element menu 2022-11-15 13:07:33 USUNIĘCIE
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 element menu 2022-11-15 13:07:28 USUNIĘCIE
Raport i opinia biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2016r. element menu 2022-11-15 13:07:23 USUNIĘCIE
Sprawozdanie finansowe ZGOK Sp. z o.o. za 2016r. element menu 2022-11-15 13:07:19 USUNIĘCIE
Sprawozdanie działalności ZGOK Sp. z o.o. za 2016r. element menu 2022-11-15 13:07:13 USUNIĘCIE
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZGOK Sp. z o.o. za 2016r. element menu 2022-11-15 13:07:05 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2022-09-15 09:52:22 USUNIĘCIE