Przedmiot działalności wg. PKD

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)        Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),

2)        Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami (PKD 39.0),

3)        Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),

4)        Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

5)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),

6)        Reklama (PKD 73.1),

7)        Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),

8)        Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0).

9)        Realizacja projektów budowlanych związanych ze  wznoszeniem budynków
(PKD 41.1)

10)    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.2),

11)    Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),

12)    Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

13)    Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

14)    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),

 

 Dodatkowym przedmiotem działalności Spółki, podejmowanym za zgodą Wspólników wyrażoną w formie uchwały, jest:

1)           Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),

2)          Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),

3)          Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),

4)          Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

5)          Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),

6)          Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1).

 

 

Wytworzył:
d.lanko
(2011-06-27)
Udostępnił:
Administrator
(2011-06-10 14:56:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Łańko Dariusz
(2011-06-30 08:44:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki