☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Środa 22.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2019

31.12.2019 - ZGOK/PN/95/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  i przeglądy bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

Projekt umowy dla Części IV

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Formularz oferty  dla Części III

Formularz oferty  dla Części IV

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 07.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 07.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.01.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.01.2020  - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.12.2019 - ZGOK/PN/91/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 24.12.2019

IDW

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.01.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 20.01.2020 - Zestaw nr 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2019 - ZGOK/PN/89/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół 
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 20.12.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml. po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty

Informacja z otwarcia ofert - 21.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2019 - ZGOK/PN/88/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.12.2019

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 20.12.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 20.12.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 20.12.2019  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 27.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.01.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2019 - ZGOK/PN/84/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.12.2019

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 23.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 02.01.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/86/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy bieżące i specjalistyczne ładowarek MANITOU

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 20.12.2019

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 27.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.12.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/70/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wzmocnienie bazy surowcowej do produkcji paliwa alternatywnego poprzez rozbudowę Stacji Przeładunkowej ZGO w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt wykonawczy

Przedmiary i SST

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 10.01.2020

Zmiana SIWZ z dnia 20.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.01.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 - ZGOK/PN/81/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 09.12.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 10.01.2020 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 - ZGOK/PN/77/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV na trzech Stacjach Przeładunkowych ZGOK

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.12.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 16.12.2019 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.12.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.01.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.12.2019 - ZGOK/PN/79/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 Formularz oferty dla części I

 Formularz oferty dla części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 10.01.2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.11.2019 - ZGOK/PN/78/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 27.11.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2019 - ZGOK/PN/66/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 
 

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 22.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.11.2019 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 22.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.11.2019 - Zestaw nr 3 

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2019 - ZGOK/PN/64/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie  20 01 11 i 20 01 10
 

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 03.01.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2019 - ZGOK/PN/62/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW
 
 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -   spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.10.2019 - ZGOK/PN/63/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów papy odpadowej o kodzie 17 03 80

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 23.10.2019

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla części I

Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 03.01.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/36/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

IDW uwzględniająca wszystkie zmiany

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 28.06.2019

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Projekt budowlano - wykonawczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 24.05.2019

Odpowiedź z dnia 31.05.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dnia 10.06.2019 na wniosek Wykonawcy z dnia 07.06.2019 - Zestaw nr 4 (dot. wizji lokalnej) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 10.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 12.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 6)

Załączniki do Zestawu nr 6

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 7) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.06.2019 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ - 27.06.2019

Załącznik do Zmiany SIWZ z dn. 27.06.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 27.06.2019 

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 12.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 5)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji do UPUE w dniu 04.07.2019

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 21.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 8)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2019 (Zestaw nr 9)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2019 (Zestaw nr 10)

Odpowiedzi z dnia 10.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 5.07.2019 (Zestaw nr 11)

Informacja o drugiej zmianie tytułu projektu - 12.07.2019

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 12.07.2019

Informacja o poprawieniu omyłki redakcyjne w SIWZ - 15.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - 22.07.2019 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 02.08.2019

Wyjaśnienia dot. dokonanych modyfikacji w Projekcie budowlano-wykonawczym rozbudowy ZUOK

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X