Mienie Komunalne

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA

Miasto Świdwin obejmuje obszar 2.251 ha, w tym mienie komunalne własności miasta Świdwin stanowi powierzchnię 555 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

-

282 ha

gruntów rolnych przeznaczonych w planie przestrzennego

zagospodarowania na cele nierolnicze, w tym:

 

a) 39 ha

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

 

b) 88 ha

wydzierżawiane na cele rolne, składowe, handel i usługi do czasu trwałego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem,

 

c) 155 ha

inne, w tym tereny zasobów mieszkaniowych, nieużytki

-

49 ha

ulice, drogi,

-

15 ha

lasy miejskie,]

-

42 ha

place i tereny zielone,

-

5 ha

działki budowlane,

-

38 ha

ogrody działkowe,

-

13 ha

cmentarze komunalne,

-

111 ha

grunty w użytkowaniu wieczystym (49 ha), użytkowaniu (4 ha), trwałym za zarządzie (15 ha), inne (43 ha).

W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Miasta,

- brama kamienna, hala targowa i targowisko w bezpośrednim zarządzie miasta,

- zamek w administracji Świdwińskiego Ośrodka Kultury,

- 2 przedszkola w trwałym zarządzie Miejskiej Administracji Przedszkoli,

- 3 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie szkół,

- gimnazjum w trwałym zarządzie Gimnazjum,

- hala sportowa, pływalnia, stadion, boisko zapasowe w trwałym zarządzie Parku

Wodnego ,,Relax”,

- zasoby mieszkaniowe w 267 budynkach mieszkalnych w zarządzie Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

- oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci w administracji Zakładu Usług Komunalnych

Sp. z o.o.

- ciepłownie w użytkowaniu wieczystym Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Świdwinie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki